Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα των Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Ηρακλείου: https://www.kdap.dikeh.gr

espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας 5-12 ετών που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ομαδική δραστηριότητα μέσα σε οργανωμένα εργαστήρια, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. Τα ΚΔΑΠ λειτουργούν απόγευμα κατά τη χειμερινή περίοδο και πρωί κατά την θερινή.

Οι δράσεις που αναπτύσσονται, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους, να βελτιώσουν τις εκφραστικές τους ικανότητες και να ψυχαγωγηθούν.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των ΚΔΑΠ στην κοινωνικοποίηση των παιδιών καθώς συναναστρέφονται καθημερινά με παιδιά διαφόρων ηλικιών. Τα βοηθούν να ξεφύγουν από την απομόνωση του σύγχρονου τρόπου ζωής που θέλει τα παιδιά παθητικούς δέκτες της σύγχρονης τεχνολογίας που έχει εισβάλλει σε κάθε σπίτι. Τέλος, στόχος των Κέντρων είναι να μπορούν να συναντούν και να επικοινωνούν με τους φίλους τους σε κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας, χωρίς ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες, με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού.

Τα κέντρα αυτά μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.ά. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα των Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Ηρακλείου: https://www.kdap.dikeh.gr

 

Μέσα στα ΚΔΑΠ τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά με:

 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Παιδικό βιβλίο - λογοτεχνικό παιχνίδι (διαθεματική προσέγγιση μύθων και παραμυθιών, ανάπτυξη φιλαναγνωσίας)
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Εικαστικά
 • Φυσική αγωγή
 • Παραδοσιακούς και μοντέρνους χορούς

 

 

Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα των Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Ηρακλείου: https://www.kdap.dikeh.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο πρόγραμμα:

 1. Αίτηση
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (τα ξενόγλωσσα δελτία να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα). Οι αλλοδαπές μητέρες που κατάγονται από χώρες που δεν ανήκουν στην Ε.Ε., να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ.
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος έτους. Αν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τα ξενόγλωσσα να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα)

       Για τις εργαζόμενες μητέρες:

       4α. Βεβαίωση εργοδότη για το είδος της απασχόλησης (πλήρης αορίστου, πλήρης ορισμένου, μερική αορίστου, μερική ορισμένου)

       4β. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης.

       Αυτοαπασχολούμενες εκτός πρωτογενή τομέα:

       5α. Αντίγραφο της δήλσης έναρξης επιτηδεύματος (ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ).

       5Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

       Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα:

       6α. Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή 

       6β. Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

       Άνεργες μητέρες:

       7α. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

       7Β. Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης.

 

 

Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα των Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Ηρακλείου: https://www.kdap.dikeh.gr

 espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

                        

 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Ηρακλείου:

            

 

 • Κ.Δ.Α.Π. Ν. Αλικαρνασσού

   1ο Δημοτικό Ν. Αλικαρνασσού

 

 

Τηλ.: 2810 332030

Μαυσώλου 75, Ν. Αλικαρνασσός   Χάρτης

 

 

 • Κ.Δ.Α.Π. Κέντρου

   6ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

 

 

Τηλ.: 2810 226174

Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο   Χάρτης

 

 

 • Κ.Δ.Α.Π. Άη Γιάννη

   20ο Δημοτικό Σχολείο

 

 

Τηλ.: 2810 322162

Πεζόδρομος Ορφέως 3, Νέα Αλάτσατα (απέναντι από την ΔΟΥ)   Χάρτης

 

 

 • Κ.Δ.Α.Π Θερίσσου - Μασταμπά

   30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου                                 

 

 

Τηλ.: 2810 253392

Πυράνθου 88, Θέρισσος   Χάρτης

 

 

 • Κ.Δ.Α.Π. Ξηροποτάμου

   43ο Δημοτικό Σχολείο

 

 

Τηλ.: 2810 256547

Σπύρου Μουστακλή 10, Ξηροπόταμος (πλησίον του κολυμβητηρίου)   Χάρτης       

 

 

 • Κ.Δ.Α.Π. Τριών Βαγιών

   45ο Δημοτικό Σχολείο

 

 

Τηλ.: 2810 250330

Ζεύξιδος 65, Τρεις Βαγιές   Χάρτης

 

 

 • Κ.Δ.Α.Π. Τεμένους

   Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία

 

 

Τηλ.: 2810 871637

Δημοτική Ενότητα Τεμένους   Χάρτης

 

 

 • Κ.Δ.Α.Π. Γοργολαΐνη

   Κ.Δ.Α.Π. Ασιτών

 

 

Τηλ.: 2810 861542

Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη   Χάρτης

 

 

 • Κ.Δ.Α.Π. Παλιανής

   Πρώην Δημοτικό Σχολείο Αυγενικής

 

 

Τηλ.: 2810 791207

Δημοτική Ενότητα Παλιανής   Χάρτης

 

 


 


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ