Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ.1 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι «Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, που συνενώνονται σε ένα δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μια Κοινωφελή Επιχείρηση».

Στο Δήμο Ηρακλείου οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Νέας Αλικαρνασσού, Παλιανής και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-Αθλητισμού- Περιβάλλοντος Ηρακλείου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ηρακλείου, συγχωνεύονται σε ένα ΝΠΙΔ υπό την νέα επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου».

Σκοπός της κοινωφελούς επιχείρησης είναι η συνέχιση όλων εκείνων των δράσεων πολιτισμικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα που μέχρι σήμερα παρέχονταν από τις προαναφερθείσες κοινωφελείς επιχειρήσεις ή από κάποια καταργούμενα ΝΠΔΔ.

Οι δράσεις που θα αναπτύξει η επιχείρηση κινούνται γύρω από τους εξής άξονες :

Α. Πολιτισμός,

Β. Περιβάλλον

Γ. Κοινωνική πρόνοια / πολιτική