Η παρούσα σύνθεση του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Η., ισχύουσα από τις 14/02/2018:

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο:

 

 

Πρόεδρος : Γεώργιος Τσαγκαράκης

 

 

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τσαπάκης

 

 

Μέλος: Μαρία Ξυλούρη-Ξημέρη & αναπληρωματικό μέλος: Ευτυχία Βολανάκη

 

 

Μέλος: Ιωάννης Καλέμπουμπας & αναπληρωματικό μέλος: Ειρήνη Κουτσάκη

 

 

Μέλος: Λεμονιά Αμανατίδου & αναπληρωματικό μέλος: Μυρωνία Πλερωνάκη

 

 

Μέλος: Αικατερίνη Τζουλιαδάκη & αναπληρωματικό μέλος: Αντώνιος Διαμαντής

 

 

Μέλος: Κωνσταντίνος Βαρβεράκης & αναπληρωματικό μέλος: Γεώργιος Λιαπάκης

 

 

Μέλος: Βασίλειος Εφραίμογλου & αναπληρωματικό μέλος: Νεκτάριος Κανακαράκης

 

 

Μέλος: Μαρίνα Ανδρονά & αναπληρωματικό μέλος: Κωνσταντίνος Ζερβάκης

 

 

Μέλος: Εμμανουήλ Σταματάκης & αναπληρωματικό μέλος: Γρηγόριος Σηφάκης

 

 

Μέλος: Εμμανουήλ Τσουρής & αναπληρωματικό μέλος: Μεθοδία Ματαλλιωτάκη