13Ιουλ2022

Πρόσκληση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού-Καθαριστής (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)

Η Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού-Καθαριστής (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης), για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2021-2022), στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ). Η διάρκειας της σύμβασης θα ξεκινά από την υπογραφή της έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης λόγω συνέχισης του προγράμματος. Για το μήνα Αύγουστο οι αποδοχές θα καλύπτονται από ιδίους πόρους τις επιχείρησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες  ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, δλδ από Τετάρτη  13/07/2022 έως και Τρίτη 26/07/2022 και ώρα 14.00  Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πληροφορίες : 2813409820

Μαράκη Αικατερίνη

Περισσότερα στα αρχεία που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ