24Νοε2021

Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης του Ωδείου Δήμου Ηράκλειου και Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Η. ανακοινώνει τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ως εξής: αφενός ενός (01) μουσικού ΠΕ ή ΤΕ για την κάλυψη αναγκών του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης (ΠΣΚΗ),

με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Καλλιτεχνική Διεύθυνση Ωδείου Δήμου Ηρακλείου», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και αφετέρου ενός (01) μουσικού ΠΕ ή ΤΕ για την κάλυψη αναγκών της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης (ΠΣΚΗ), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Καλλιτεχνική Διεύθυνση Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, που προβλέπονται στο σώμα της Προκήρυξης, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου» (ΔΗ.Κ.Ε.Η), Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ. 716 01, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψιν κας Ευαγγελίας Πλευράκη (τηλ. επικοινωνίας: 2813409808). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην ανωτέρω διεύθυνση καθημερινά από τις 9:00 έως τις 13:00.

Προτιμητέα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο e-mail: odeio@dikeh.gr για την διευκόλυνση των υποψηφίων αλλά και την αποφυγή συνωστισμού, σύμφωνα με το πλαίσιο τήρησης των μέτρων προστασίας για τον COVID-19.

Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές  ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα του Ηρακλείου, ήτοι από την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 και λήγει την Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021.  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.dikeh.gr και https://www.odeio.dikeh.gr

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ