19Απρ2019

Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού κουζίνας

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της πώλησης ειδών οικιακής χρήσης, την προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού κουζίνας, στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιγράφονται και εγκρίνονται στην υπ’ αριθ. 85/2019 απόφαση Προέδρου ΑΔΑ: 6ΥΧΒΟΚ6Ξ-7ΜΥ

29Μαρ2019

Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών και διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα τις υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών και διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 71/2019 απόφαση Προέδρου της επιχείρησης (ΑΔΑ: ΩΗΑ6ΟΚ6Ξ-ΞΔΖ).

20Μαρ2019

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών για τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 69/2019 ΑΔΑ: 6Θ6ΕΟΚ6Ξ-ΜΩΓ απόφαση Προέδρου της επιχείρησης

15Μαρ2019

Υπηρεσίες συμμόρφωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων και υποστήριξης υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Η. κατόπιν της υπ’ αρ. 63/2019 με αρ. πρωτ. 651/13.03.2019 (ΑΔΑ 6Φ7ΧΟΚ6Ξ-9ΒΤ) απόφασης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου», σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ/2016/679) και την ισχύουσα σχετική εθνική νομοθεσία εν γένει, λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τους ΥΠΔ της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29

08Μαρ2019

Παράταση υποβολής πρόσφορων για την προμήθεια μουσικών οργάνων

Λόγω της αργίας στο πλαίσιο εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας 11 Μαρτίου 2019 ανακοινώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μουσικών οργάνων υπ’ αριθμού πρωτοκόλλου 527/01.03.2019 ορίζεται η ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

06Μαρ2019

Προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού «Πολιτιστικοί Αγώνες 2019»

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης με διακριτικό τίτλο «Πολιτιστικοί Αγώνες 2019» που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου

01Μαρ2019

Προμήθεια μουσικών οργάνων, εξαρτημάτων και περιφερειακών στο Ωδείο δήμου Ηρακλείου

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που την προμήθεια μουσικών οργάνων, εξαρτημάτων και περιφερειακών στο Ωδείο δήμου Ηρακλείου, όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 41/2019 Απόφαση Προέδρου ΑΔΑ: 6ΩΧΣΟΚ6Ξ-ΛΑ3.

01Μαρ2019

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών στα ΚΗΦΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών στα ΚΗΦΗ, όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 42/2019 Απόφαση Προέδρου με σχετικό ΑΔΑ: 6ΖΠ4ΟΚ6Ξ-Λ6Μ.

18Φεβ2019

Εκ νέου πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων

Μετά την άγονη διαδικασία ανάθεσης της δημοσιευθείσας από 28 Ιανουαρίου 2019 πρόσκλησης του άρ. 121 του Ν. 4412/2016, λόγω μη υποβολής έγκυρων προσφορών,  η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου απευθύνει εκ νέου πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια έτοιμων γευμάτων για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας στα πλαίσια διοργάνωσης της «Καστρινής Αποκριάς 2019».

07Φεβ2019

Προμήθεια αθλητικών ειδών και ειδών γυμναστικής

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια αθλητικών ειδών και ειδών γυμναστικής όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 23/2019 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΥΡΜΟΚ6Ξ-ΚΞΠ απόφαση Προέδρου της επιχείρησης.


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ