03Ιουλ2019

Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας, υλικών και εξαρτημάτων καλλιτεχνίας στα πλαίσια λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια ειδών χειροτεχνίας, υλικών και εξαρτημάτων καλλιτεχνίας στα πλαίσια λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. που υλοποιεί η επιχείρηση,  όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 154/2019 ΑΔΑ: 7ΝΣΩΟΚ6Ξ-0ΙΙ  απόφαση Προέδρου της επιχείρησης.

03Ιουλ2019

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους»

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικούς φορείς την παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών (κοινωνικές και λοιπές διοικητικές υπηρεσίες) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους», όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 92/2019 (ΑΔΑ: 6Ε05ΟΚ6Ξ-9Ι7) απόφαση Προέδρου της επιχείρησης, όπως αυτή τροποποιείται και συμπληρώνεται από την υπ’ αριθμόν 144/2019 (ΑΔΑ: 7ΝΣΙΟΚ6Ξ-ΔΜ4) απόφαση Προέδρου.

01Ιουλ2019

Προμήθεια έντυπου υλικού

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2019 που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.

01Ιουλ2019

Τοποθέτηση και συντήρηση δώδεκα (12) χημικών τουαλετών στους χώρους των εκδηλώσεων στα πλαίσια του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2019

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής χημικών τουαλετών, την τοποθέτηση και συντήρηση δώδεκα (12) χημικών τουαλετών στους χώρους των εκδηλώσεων στα πλαίσια του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2019 που συνδιοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.

07Ιουν2019

Προμήθεια γραφικής ύλης στα προγράμματα που υλοποιεί η ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα προμήθεια γραφικής ύλης στα προγράμματα που υλοποιεί η επιχείρηση,  όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 126/2019 ΑΔΑ: 62ΛΒΟΚ6Ξ-Γ41 απόφαση Προέδρου της επιχείρησης.

13Μαϊ2019

Παροχή υπηρεσιών χειριστή κονσόλας (Ηχολήπτη)

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει τον χειρισμό του πάγιου ηχητικού εξοπλισμού της (ψηφιακή κονσόλα ήχου και περιφερικά) σε εξειδικευμένο, πτυχιούχο ηχολήπτη με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών.

10Μαϊ2019

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους»

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικούς φορείς την παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 92/2019 απόφαση Προέδρου της επιχείρησης (ΑΔΑ: 6Ε05ΟΚ6Ξ-9Ι7).

08Μαϊ2019

Προμήθεια έντυπου υλικού προβολής κοινωνικών δομών και προμήθεια μπάνερ διαδρομής μέθης

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια έντυπου υλικού προβολής κοινωνικών δομών και την προμήθεια μπάνερ διαδρομής μέθης στα πλαίσια λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής  όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 89/2019 ΑΔΑ: ΨΠ6ΝΟΚ6Ξ-ΛΥΦ απόφαση Προέδρου.

02Μαϊ2019

Ανακοίνωση παράτασης προμήθειας γνήσιων μελανιών

Λόγω μη σωστής διατύπωσης των τεχνικών προδιαγραφών η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη προμήθεια γνήσιων μελανιών (υπ’ αριθμού πρωτ.930/23.04.2019) στη Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου παρατείνεται έως την ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30.

23Απρ2019

Προμήθεια γνήσιων μελανιών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια γνήσιων μελανιών όπως αυτά εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 86/2019 ΑΔΑ: ΩΡ2ΞΟΚ6Ξ-Δ3Υ απόφαση Προέδρου.


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ