03Νοε2021

Υπηρεσίες φύλαξης στο πλαίσιο διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο»

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, τις υπηρεσίες φύλαξης στο πλαίσιο διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» που υλοποίει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 138/2021 (ΑΔΑ:6ΡΘΔΟΚ6Ξ-Ν02) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

21Οκτ2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμέτοχης στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου 2021

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, της υπ’ αριθμόν ΑΔΣ130/2021 (ΑΔΑ: 9ΞΞΝΟΚ6Ξ-ΟΓ7) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ όπως αυτή ενδεχομένως τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δ.Σ. και του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου, που εγκρίθηκε με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ με ΑΔΣ 128/2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4ΡΟΚ6Ξ-ΞΨΥ)

21Οκτ2021

Παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης για την εγκατάσταση και λειτουργία μέσων ψυχαγωγίας για το Χριστουγεννιάτικο Κάστρο 2021-22

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. διακηρύττει Δημόσια, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια της πολιτιστικής διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο 2021», που προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανικών και λοιπών μέσων ψυχαγωγίας, για το χρονικό διάστημα από την 3η Δεκεμβρίου 2021 έως και την 6η Ιανουαρίου 2022. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα ή σε περισσότερα τμήματα της επιλογής του, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

11Οκτ2021

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών στο πλαίσιο λειτουργίας των προγραμμάτων και της ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών στο πλαίσιο λειτουργίας των προγραμμάτων και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 115/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΔΣΥΟΚ6Ξ-ΔΒΑ).

11Οκτ2021

Προμήθεια δοχείων μεταφοράς φαγητού στη ΔHKEH

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια δοχείων μεταφοράς φαγητού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 116/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΟΒΞΟΚ6Ξ-Ξ6Ο).

07Οκτ2021

Προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της ενημερωτικής εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης της Καρδιάς

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της ενημερωτικής εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης της Καρδιάς. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 189/2021 (ΑΔΑ: Ψ369ΟΚ6Ξ-ΩΜΗ) απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

07Οκτ2021

Προμήθεια ξυλείας στο πλαίσιο διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικο Κάστρο

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ξυλείας στο πλαίσιο διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικο Κάστρο που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος &  Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 188/2021 (ΑΔΑ: 67Ο8ΟΚ6Ξ-ΗΟ5) απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

07Σεπ2021

Προμήθεια σκιάστρου με βραχίονες στο ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια σκιάστρου με βραχίονες στο ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 91/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ8ΑΕΟΚ6Ξ-92Μ).

13Ιουλ2021

Παροχή υπηρεσιών επισκευής και ετήσιας προληπτικής συντήρησης ανελκυστήρα

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών επισκευής και ετήσιας προληπτικής συντήρησης ανελκυστήρα που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιγράφονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 144/2021 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: ΨΨΓ6ΟΚ6Ξ-Β7Φ) της επιχείρησης.

15Ιουν2021

Παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συνεργάτη Ωδείου και Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Δήμου Ηρακλείου

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα – φυσικό πρόσωπο, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου και την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου,


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ