15Οκτ2020

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων για τις ανάγκες των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους» καθώς και των προγραμμάτων ΚΔΑΠ και ΚΗΦΗ που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 113/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ΑΔΑ: ΩΡΕ0ΟΚ6Ξ-ΞΦΟ.

13Αυγ2020

Προμήθεια μουσικών οργάνων – περιφερειακών και εξαρτημάτων στη ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια μουσικών οργάνων – περιφερειακών και εξαρτημάτων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος &  Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 100/2020 ΑΔΑ: 6ΠΥΘΟΚ6Ξ-ΘΙΖ        απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

11Αυγ2020

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών για τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 99/2020 ΑΔΑ: ΩΧ43ΟΚ6Ξ-2ΞΨ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

27Ιουλ2020

Προμήθεια ανταλλακτικών ποδηλάτων για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ανταλλακτικών ποδηλάτων για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 91/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΜΧΨΟΚ6Ξ-46Γ).

24Ιουλ2020

Προμήθεια Καρεκλών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, τηνπρομήθεια πλαστικών καρεκλών με μπράτσα στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 94/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΚΛΕΟΚ6Ξ-2ΜΙ).

24Ιουλ2020

Προμήθεια υπέρυθρων θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης και προστατευτικών μασκών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, τηνπρομήθεια υπέρυθρων θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης και προστατευτικών μασκών προστασίας προσώπου για τις ανάγκες των δομών που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.

29Ιουν2020

Παροχή υπηρεσιών χειριστή κονσόλας (ηχολήπτη) 

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει τον χειρισμό του πάγιου ηχητικού εξοπλισμού της (ψηφιακή κονσόλα ήχου και περιφερικά) σε εξειδικευμένο, πτυχιούχο ηχολήπτη με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών. Η επιλογή του αναδόχου θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, υπό τους όρους που αναφέρονται και εγκρίνονται στην απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 76/2020 (ΑΔΑ: ΩΓΤΨΟΚ6Ξ-ΦΘ9), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

29Ιουν2020

Επείγουσα προμήθεια χημικού υλικού στα πλαίσια λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΗΦΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την επείγουσα προμήθεια χημικού υλικού στα πλαίσια λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΗΦΗ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 74/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΑΓΜΟΚ6Ξ-Ο4Ι).

29Ιουν2020

Προμήθεια έντυπου υλικού (αναμνηστικά διπλώματα) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια έντυπου υλικού (αναμνηστικά διπλώματα) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 73/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΝΡΣΟΚ6Ξ-ΚΙΧ)

05Ιουν2020

Παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και συντήρησης τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής χημικών τουαλετών, την τοποθέτηση και συντήρηση τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών στα πλαίσια λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου του φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2020». Οι τεχνικές προδιαγραφές της άνωθεν υπηρεσίας καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης αναφέρονται στην εγκεκριμένη από το ΔΣ μελέτη 8/2020 με σχετικό ΑΔΑ: Ω7ΔΔΟΚ6Ξ-1ΘΧ


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ