16Νοε2023

Προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού στη ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια των άγονων τμημάτων, από 2 έως 27, της υπ’ αριθμ. 01/2023 (αρ. πρωτ. 3780/26.09.2023 και ΑΔΑΜ: 23PROC013476456) διακήρυξης για την προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)

Η δημόσια σύμβαση θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α’ του Ν. 4412/2016 και μετά από συλλογή προσφορών με κριτήριο ανάθεσης αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα ή ομάδα τμημάτων ή για το σύνολο της προμήθειας.. Οι υποβαλλόμενες προσφορές κατατίθενται στην αναθέτουσα αρχή /αρμόδια υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ταχυδρομείο ιονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός – Γραφείο 7 / Ισόγειο , Τ.Κ.: 716 01, Ηράκλειο Κρήτης) μέχρι και έντεκα (11) μέρες από την αποστολή της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι έως την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14.30.

 

 

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (2.file-23.pdf)2.file-23.pdf497 kB

EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ