10Νοε2023

Δημόσια, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία μέσων ψυχαγωγίας

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. διακηρύττει δημόσια, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση χρήσεως τμημάτων του υπαίθριου δημοτικού χώρου έναντι του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2023-2024, που προορίζεται για την προσωρινή άσκησηψυχαγωγικώνδραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μεμονωμένες διατάξεις ψυχαγωγίας, για το χρονικό διάστημα από την 8η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 έως και το πέρας της 6ης Ιανουαρίου 2024, με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο σώμα της σχετικής υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4477/10.11.2023 (ΑΔΑ: Ψ91ΔΟΚ6Ξ-ΠΞΞ) Διακήρυξης της υπ’ αριθμόν 01/2023 Δημόσιας Πλειοδοτικής Δημοπρασίας της ΔΗΚΕΗ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981, στο Ηράκλειο Κρήτης, την 21η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών της ΔΗΚΕΗ, που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων της κοινωφελούς επιχείρησης, στην οδό Διονυσίου 13Α, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης, και στο κτήριο του Παλαιού Δημαρχείου, στον 1ο όροφο. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κατά την διάρκειά της πλειοδότης ή/και η δημοπρασία αποβεί άγονη για άλλο λόγο, θα διεξαχθεί οίκοθεν επαναληπτική δημοπρασία την 28η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της διακήρυξης, ήτοι από τις 12 Νοεμβρίου 2023 έως τις 21 Νοεμβρίου 2023 στις 14:30, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας ή αποστέλλοντας στην ΔΗΚΕΗ (υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών) αίτηση συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΚΕΗ

 

ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΣΚΑΛΙΔΗ

 

Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ