26Μάι2023

Δημόσια Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Παλιανής - Νέες Προθεσμίες

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. διακηρύσσει την διενέργεια δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981, για την μίσθωση ενός ακινήτου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του Προγράμματος Κ.Η.Φ.Η. Παλιανής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου και θα χρησιμοποιηθεί για την φροντίδα των ωφελουμένων του Προγράμματος των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην συνημμένη υπ’ αριθμ. πρωτ. 1328/27.04.2023 (ΑΔΑ: ΩΝ6ΘΟΚ6Ξ-ΠΜΥ) Διακήρυξη Δημοπρασίας της ΔΗ.Κ.Ε.Η. σε ορθή επανάληψη, στην οποία προσδιορίζονται τόσο η διαδικασία όσο και όλα τα θέματα της μισθωτικής σύμβασης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους να εκδηλώσουν  το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας προσφορές στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου με την υποσημείωση για την Επιτροπή Δημοπρασιών του Π.Δ.270/81, στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Η. στην οδό Διονυσίου αρ. 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Τ.Κ. 716 01, Ηράκλειο Κρήτης, εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, προθεσμία που ξεκινάει από τις 24.05.2023 μέχρι και την Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΗΚΕΗ, στο ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου Νέας Αλικαρνασσού, στην οδό Διονυσίου αρ. 13Α, Τ.Κ. 716 01, Ηράκλειο Κρήτης (Πληροφορίες κα Στέλλα Δασκαλάκη, Τηλέφωνο 2813409896). Αντίγραφο της διακήρυξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ