24Μάι2023

Προμήθεια γραφικής ύλης στη Διοίκηση και στα προγράμματα που υλοποιεί η ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την Προμήθεια γραφικής ύλης στη Διοίκηση και στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 76/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ  9ΥΓΓΟΚ6Ξ-94).

 Η δημόσια σύμβαση θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 παρ.1 του ν. 4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής για το γενικό σύνολο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Οι υποβαλλόμενες προσφορές κατατίθενται στην αναθέτουσα αρχή /αρμόδια υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ταχυδρομείο) μέχρι και εννέα (9) μέρες από την αποστολή της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι έως την 01η Ιουνίου 2023 και ώρα 14.30.

 

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (υπευθυνη δηλωση 4412-16.pdf)υπευθυνη δηλωση 4412-16.pdf152 kB
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (5.file-3.pdf)5.file-3.pdf274 kB

EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ