08Νοε2022

Δημόσια, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία μέσων ψυχαγωγίας

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. διακηρύττει δημόσια, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2022-2023, που προορίζεται για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας, για το χρονικό διάστημα από 30η Νοεμβρίου 2022 έως και την 7η Ιανουαρίου 2023, με τους ειδικότερους όρους που ακολουθούν.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981, στο Ηράκλειο Κρήτης, την 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών της ΔΗΚΕΗ, που έχει  συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων της κοινωφελούς επιχείρησης, στην οδό Διονυσίου 13Α, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης, και στο κτήριο του Παλαιού Δημαρχείου. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κατά την διάρκειά της πλειοδότης ή/και η δημοπρασία αποβεί άγονη για άλλο λόγο, θα διεξαχθεί οίκοθεν επαναληπτική δημοπρασία την 22η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι από τις 05 Νοεμβρίου 2022 έως τις 15 Νοεμβρίου 2022 στις 14:30, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας ή αποστέλλοντας στην ΔΗΚΕΗ (υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών) την συνημμένη στην παρούσα αίτηση συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 5 της σχετικής διακήρυξης της ΔΗΚΕΗ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή αποστέλλουν ταχυδρομικά υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών της ΔΗΚΕΗ, σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο σώμα της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3616/04.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΠΨ9ΟΚ6Ξ-2Ω2) υπ’ αριθμόν 01/2022 Διακήρυξης δημοπρασίας της ΔΗΚΕΗ  προκειμένου να γίνουν δεκτοί για να συμμετέχουν στην δημοπρασία.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη

 

Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ