06Μαϊ2021

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του κλιματιστικού και προμήθεια και αντικατάσταση των πίσω αερόφουσκων του λεωφορείου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4028 που έχει παραχωρηθεί στη ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του κλιματιστικού και προμήθεια και αντικατάσταση των πίσω αερόφουσκων του λεωφορείου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4028 που έχει παραχωρηθεί στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιγράφονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 64/2021 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: 6ΦΗ1ΟΚ6Ξ-ΕΚ4) της επιχείρησης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ΑΑΥ 124/2021 (ΑΔΑ: 6Ω1ΝΟΚ6Ξ-45Ψ)

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών μέχρι την Τρίτη 11.05.2021 και ώρα 14.00 π.μ.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (4.6ΦΗ1ΟΚ6Ξ-ΕΚ4.pdf)4.6ΦΗ1ΟΚ6Ξ-ΕΚ4.pdf312 kB
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (5.Πρόσκληση υποβολή προσφοράς.pdf)5.Πρόσκληση υποβολή προσφοράς.pdf145 kB

EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ