05Ιουν2020

Παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και συντήρησης τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής χημικών τουαλετών, την τοποθέτηση και συντήρηση τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών στα πλαίσια λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου του φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2020». Οι τεχνικές προδιαγραφές της άνωθεν υπηρεσίας καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης αναφέρονται στην εγκεκριμένη από το ΔΣ μελέτη 8/2020 με σχετικό ΑΔΑ: Ω7ΔΔΟΚ6Ξ-1ΘΧ

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχή υπηρεσιών έχει εκδοθεί α) η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ΑΑΥ Α112 (ΑΔΑ: ΩΔ6ΓΟΚ6Ξ-ΟΛ6, ΑΔΑΜ: 20REQ006812322)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών μέχρι την Τρίτη 09/06/2020 και ώρα 12:00.

Επιπλέον δικαιολογητικά

  1. Πρόσφατη σχετική βεβαίωση από την Δ.Ε.Υ.Α.Η , ότι εκκενώνει στις εγκαταστάσεις της τα λύματα. Στην βεβαίωση πρέπει να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου –βυτίου  που  χρησιμοποιεί, στην άδεια του οποίου πρέπει να  φαίνεται  η δραστηριότητα  για  service και μεταφορά χημικών τουαλετών.
  2.  Βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα στην οποία να φαίνεται η δραστηριότητα της επιχείρησης , και να προκύπτει ο ανάλογος ΚΑΔ, για τις υπηρεσίες διάθεσης χημικών τουαλετών .(αρθρο 75 παρ 2 του Ν.4412/2016)

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (4.Ω7ΔΔΟΚ6Ξ-1ΘΧ.pdf)4.Ω7ΔΔΟΚ6Ξ-1ΘΧ.pdf1512 kB
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (Πρόσκληση.docx)Πρόσκληση.docx21 kB

EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ