31Ιουλ2019

Προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού της πολιτιστικής εκδήλωσης ¨Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 Πολιτισμοί

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης «Κρήτη μια ιστορία, Πέντε συν ένας πολιτισμοί» και συγκεκριμένα την προμήθεια βιβλίου 78 σελίδων περίπου με μικρή απόκλιση ±5 σελίδων, φυλλαδίων προγράμματος και διαφημιστικών banners

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου Επιχείρησης, οδός  Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσός, την 13-08-2019 ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 12 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (1.Διακηρυξη συνοπτικου searchNotice.htm.pdf)1.Διακηρυξη συνοπτικου searchNotice.htm.pdf574 kB
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (ΤΕΥΔ ΔΗΚΕΗ.doc)ΤΕΥΔ ΔΗΚΕΗ.doc191 kB

EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ