06Μαρ2019

Προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού «Πολιτιστικοί Αγώνες 2019»

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης με διακριτικό τίτλο «Πολιτιστικοί Αγώνες 2019» που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου

Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται στην εγκεκριμένη μελέτη 10/2019 και εγκρίνονται στην με αριθμό 47/2019 Απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: 69ΠΤΟΚ6Ξ-30Ο).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 88/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α 88/2019 ΑΑΥ ΑΔΑ : 9ΨΥ7ΟΚ6Ξ-Υ07 και ΑΔΑΜ 19REQ004563831

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την  Παρασκευή 08/03/2019 και ώρα 14.00

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΚΕΗ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

 

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (4.Εγκριση 69ΠΤΟΚ6Ξ-30Ο.pdf)4.Εγκριση 69ΠΤΟΚ6Ξ-30Ο.pdf384 kB
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (5.Πρόσκληση υποβολή προσφοράς.pdf)5.Πρόσκληση υποβολή προσφοράς.pdf84 kB

EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ