17Νοε2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην υπαίθρια Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου 2022

Ο Δήμος Ηρακλείου λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 266/2022 (ΑΔΑ: 66ΔΙΩ0Ο-703) «Ορισμός υπαίθριου χώρου λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς στον Δήμο Ηρακλείου, ίδρυση βραχυχρόνιας χριστουγεννιάτικης αγοράς και έγκριση κανονισμού λειτουργίας και τοπογραφικού διαγράμματος βραχυχρόνιας χριστουγεννιάτικου αγοράς»,

10Νοε2022

Τροποποίηση Δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας μέσων ψυχαγωγίας (Νέα ημερομηνία την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022)

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. διακηρύττει δημόσια, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2022-2023, που προορίζεται για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας, για το χρονικό διάστημα από 30η Νοεμβρίου 2022 έως και την 7η Ιανουαρίου 2023, με τους ειδικότερους όρους που ακολουθούν

08Νοε2022

Δημόσια, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία μέσων ψυχαγωγίας

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. διακηρύττει δημόσια, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2022-2023, που προορίζεται για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας, για το χρονικό διάστημα από 30η Νοεμβρίου 2022 έως και την 7η Ιανουαρίου 2023, με τους ειδικότερους όρους που ακολουθούν.

24Οκτ2022

Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στα Κ.Η.Φ.Η. της ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στα Κ.Η.Φ.Η. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 160/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 661ΖΟΚ6Ξ-2ΧΦ).

15Σεπ2022

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου από πιστοποιημένο εσωτερικό ελεγκτή στη ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου από πιστοποιημένο εσωτερικό ελεγκτή όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 136/2022 (ΑΔΑ: 658ΕΟΚ6Ξ-ΧΛΒ) απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης

01Σεπ2022

Προμήθεια ξυλείας στο πλαίσιο διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικο Κάστρο που συνδιοργανώνει η ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ξυλείας στο πλαίσιο διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικο Κάστρο που συνδιοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος &  Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 151/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΗΥΟΚ6Ξ-9ΕΥ) απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

29Αυγ2022

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων της ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 118/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΚΤΟΟΚ6Ξ-0ΞΞ).

27Ιουν2022

Παροχή κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικούς φορείς την παροχή κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους», «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΙΙ», που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 94/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΩΕΟΚ6Ξ-617) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

24Ιουν2022

Προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2022 που συνδιοργανώνει η  Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος -Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 96/2022 (ΑΔΑ ΩΤ7ΠΟΚ6Ξ-ΡΜΔ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

15Ιουν2022

Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών νομικού συμβούλου στη  ΔH.K.E.H

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών νομικού συμβούλου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 89/2022 ΑΔΑ: ΨΕ3ΕΟΚ6Ξ-Ε1Φ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ