08Μαρ2018

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Φορτέτσας, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερολογιακών (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

02Μαρ2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας έτοιμου φαγητού

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ανά τμήμα ή ομάδα τμημάτων ή για το σύνολο προμήθειας έτοιμου φαγητού που αφορά τα Κ.Η.Φ.Η., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

01Μαρ2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε δύο ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2017 – 31.12.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

20Φεβ2018

Παράταση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών διαμονής

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας, ανακοινώνει ότι, λόγω της αργίας της Δευτέρας 19-02-2018 (Καθαρά Δευτερά ) παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό ιστότοπο της Επιχείρησης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτερά 19-02-2018, μέχρι την Τέταρτη 21-02-2018.

13Φεβ2018

Παροχή υπηρεσιών διαμονής

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα των ξενοδοχειακών μονάδων , την παροχή υπηρεσιών διαμονής με πρωινό των εκπαιδευτών και των μελών της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης για το έτος 2018 όπως περιγράφονται στην εγκεκριμένη από το Δ.Σ της επιχείρησης Μελέτη 1/2018 με σχετικό ΑΔΑ: 73Ξ3ΟΚ6Ξ-0ΟΒ

07Φεβ2018

Παροχή υπηρεσιών χημικών τουαλετών Καστρινής Αποκριάς 2018

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής χημικών τουαλετών , την τοποθέτηση και συντήρηση δυο (2) χημικών τουαλετών στις 11-02-2018 για τις ανάγκες της παρέλασης των καρναβαλιστών στα πλαίσια της Καστρινής Αποκριάς 2018 που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές της άνωθεν υπηρεσίας καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης αναφέρονται στην Απόφαση Προέδρου 22/2018 με σχετικό ΑΔΑ: 6ΒΓΜΟΚ6Ξ-ΜΥΤ .

06Φεβ2018

Προμήθεια μελανιών - τόνερ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας μελανιών και τόνερ, την προμήθεια μελανιών – τόνερ γνήσιων και ανακατασκευασμένων όπως αυτά αναφέρονται στην εγκεκριμένη από το Δ.Σ της επιχείρησης Μελέτη 2/2018 με σχετικό ΑΔΑ: ΩΦ5ΒΟΚ6Ξ-ΥΔΧ.

24Ιαν2018

 Παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες ξυλοπόδαρους καστρινής αποκριάς 2018

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα των καλλιτεχνικών δρώμενων, την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε καλλιτέχνες ξυλοπόδαρους οι οποίοι θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Καστρινής Αποκριάς όπως αναλύεται στη σελίδα δύο (9ο Παιδικό κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού ) και στη σελίδα πέντε (Μεγάλη παρέλαση των καρναβαλικών ομάδων) της εγκεκριμένης από το Δ.Σ. της Επιχείρησης μελέτης με αρ. 03/2018.

24Ιαν2018

 Προμήθεια κυπέλλων και μεταλλίων καστρινής αποκριάς 2018

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια Κυπέλλων και μεταλλίων, όπως αναλύονται στη σελίδα τρία (03) της εγκεκριμένης από το Δ.Σ. της Επιχείρησης μελέτης με αρ. 03/2018.

24Ιαν2018

 Προμήθεια καπέλων και σφυριχτρών καστρινής αποκριάς 2018

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια Καπέλων και Σφυριχτρών , όπως αναλύονται στη σελίδα τρία (03) της εγκεκριμένης από το Δ.Σ. της Επιχείρησης μελέτης με αρ. 03/2018.