16Δεκ2020

Πρόσκληση πρόσληψης καλλιτεχνικού διευθυντή για το Ωδείο Δήμου Ηράκλειου

Η  Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) , ανακοινώνει  τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (01) μουσικού ΠΕ ή ΤΕ για την κάλυψη αναγκών του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης (ΠΣΚΗ), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Καλλιτεχνική Διεύθυνση Ωδείου Δήμου Ηρακλείου», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΡΓΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το έργο που θα κληθεί να εκτελέσει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και ενδεικτικά περιγράφεται ως εξής:

  • Διευθύνει, εποπτεύει και ρυθμίζει τις διάφορες εργασίες του Ωδείου και εισηγείται προς το διοικητικό συμβούλιο της ΔΗΚΕΗ κάθε ζήτημα οργανωτικής και διοικητικής φύσης που αφορά στο Ωδείο και την επίβλεψη της λειτουργίας του.
  • Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους καθηγητές, το πρόγραμμα διδασκαλίας και διδακτέας ύλης.
  • Εφαρμόζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου, τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης και τις αποφάσεις του Δ.Σ. για τα θέματα της αρμοδιότητάς του.
  • Παρακολουθεί την παρουσία και απόδοση του διδακτικού προσωπικού και παρέχει οδηγίες, συγκαλώντας τους καθηγητές προκειμένου να συζητήσουν θέματα του Ωδείου.
  • Μεριμνά, ώστε η διδασκαλία να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο και να βρίσκεται πάντοτε σε υψηλή ποιοτική στάθμη και φροντίζει για τη βελτίωση των προγραμμάτων.
  • Υπογράφει τους τίτλους σπουδών, τα μαθητολόγια και κάθε σχετικό έγγραφο με τη διδασκαλία και λειτουργία των Σχολών/Τμημάτων του Ωδείου.
  • Μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή στο Υπουργείο Πολιτισμού των μαθητολογίων και κάθε υποχρεωτική κατάσταση ή στοιχείο που ζητούν οι προϊστάμενες αρχές.
  • Μεριμνά για τις εξετάσεις, τη συγκρότηση των προβλεπόμενων εξεταστικών επιτροπών, την έγκαιρη ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτισμού και γενικά κατευθύνει κάθε μέτρο απαραίτητο για την κανονική και νόμιμη διεξαγωγή των εξετάσεων.
  • Ρυθμίζει το χρόνο και τρόπο των εκδηλώσεων, συναυλιών και άλλων εμφανίσεων μαθητών και καθηγητών του Ωδείου σε συνεργασία με τους καθηγητές και τον Πρόεδρο της Επιχείρησης.
  • Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής πρέπει να έχει την ιδιότητα του μουσικού, χωρίς όμως να ασκεί καλλιτεχνικό έργο, ενώ το βασικό του αντικείμενο είναι η οργάνωση και διοίκηση του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου. 

Περισσότερα στα αρχεία που ακολουθούν :

 


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ