13Μάι2019

Παροχή υπηρεσιών χειριστή κονσόλας (Ηχολήπτη)

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει τον χειρισμό του πάγιου ηχητικού εξοπλισμού της (ψηφιακή κονσόλα ήχου και περιφερικά) σε εξειδικευμένο, πτυχιούχο ηχολήπτη με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών.

10Μάι2019

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους»

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικούς φορείς την παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 92/2019 απόφαση Προέδρου της επιχείρησης (ΑΔΑ: 6Ε05ΟΚ6Ξ-9Ι7).

08Μάι2019

Προμήθεια έντυπου υλικού προβολής κοινωνικών δομών και προμήθεια μπάνερ διαδρομής μέθης

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια έντυπου υλικού προβολής κοινωνικών δομών και την προμήθεια μπάνερ διαδρομής μέθης στα πλαίσια λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής  όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 89/2019 ΑΔΑ: ΨΠ6ΝΟΚ6Ξ-ΛΥΦ απόφαση Προέδρου.

02Μάι2019

Ανακοίνωση παράτασης προμήθειας γνήσιων μελανιών

Λόγω μη σωστής διατύπωσης των τεχνικών προδιαγραφών η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη προμήθεια γνήσιων μελανιών (υπ’ αριθμού πρωτ.930/23.04.2019) στη Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου παρατείνεται έως την ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30.

23Απρ2019

Προμήθεια γνήσιων μελανιών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια γνήσιων μελανιών όπως αυτά εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 86/2019 ΑΔΑ: ΩΡ2ΞΟΚ6Ξ-Δ3Υ απόφαση Προέδρου.

19Απρ2019

Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού κουζίνας

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της πώλησης ειδών οικιακής χρήσης, την προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού κουζίνας, στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιγράφονται και εγκρίνονται στην υπ’ αριθ. 85/2019 απόφαση Προέδρου ΑΔΑ: 6ΥΧΒΟΚ6Ξ-7ΜΥ

29Μαρ2019

Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών και διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα τις υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών και διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 71/2019 απόφαση Προέδρου της επιχείρησης (ΑΔΑ: ΩΗΑ6ΟΚ6Ξ-ΞΔΖ).

20Μαρ2019

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών για τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 69/2019 ΑΔΑ: 6Θ6ΕΟΚ6Ξ-ΜΩΓ απόφαση Προέδρου της επιχείρησης

15Μαρ2019

Υπηρεσίες συμμόρφωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων και υποστήριξης υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Η. κατόπιν της υπ’ αρ. 63/2019 με αρ. πρωτ. 651/13.03.2019 (ΑΔΑ 6Φ7ΧΟΚ6Ξ-9ΒΤ) απόφασης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου», σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ/2016/679) και την ισχύουσα σχετική εθνική νομοθεσία εν γένει, λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τους ΥΠΔ της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29

08Μαρ2019

Παράταση υποβολής πρόσφορων για την προμήθεια μουσικών οργάνων

Λόγω της αργίας στο πλαίσιο εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας 11 Μαρτίου 2019 ανακοινώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μουσικών οργάνων υπ’ αριθμού πρωτοκόλλου 527/01.03.2019 ορίζεται η ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ