02Οκτ2019

Προμήθεια ξυλείας

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια ξυλείας που θα χρησιμοποιηθούν στο θεματικό χωριό με διακριτικό τίτλο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται στην εγκεκριμένη μελέτη 19/2019 και εγκρίνονται στην με αριθμό 165/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΧΗΘΟΚ6Ξ-ΠΧΜ).

25Σεπ2019

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους»  που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου,  όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 283/2019 ΑΔΑ: ΩΒΦΗΟΚ6Ξ-2Ψ5 απόφαση Προέδρου της επιχείρησης.

22Αυγ2019

Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στα προγράμματα που υλοποιεί η Επιχείρησης όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 255/2019 απόφαση Προέδρου του Δ.Σ της επιχείρησης ΑΔΑ: 9ΕΦΦΟΚ6Ξ-ΣΝΕ

31Ιουλ2019

Προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού της πολιτιστικής εκδήλωσης ¨Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 Πολιτισμοί

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης «Κρήτη μια ιστορία, Πέντε συν ένας πολιτισμοί» και συγκεκριμένα την προμήθεια βιβλίου 78 σελίδων περίπου με μικρή απόκλιση ±5 σελίδων, φυλλαδίων προγράμματος και διαφημιστικών banners

23Ιουλ2019

Προμήθεια πολυμορφικών καναπέδων στα Κ.Η.Φ.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που την προμήθεια πολυμορφικών καναπέδων στα Κ.Η.Φ.Η., όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 215/2019 Απόφαση Προέδρου με σχετικό ΑΔΑ: ΩΛΠ1ΟΚ6Ξ-ΝΚΓ.

03Ιουλ2019

Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας, υλικών και εξαρτημάτων καλλιτεχνίας στα πλαίσια λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια ειδών χειροτεχνίας, υλικών και εξαρτημάτων καλλιτεχνίας στα πλαίσια λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. που υλοποιεί η επιχείρηση,  όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 154/2019 ΑΔΑ: 7ΝΣΩΟΚ6Ξ-0ΙΙ  απόφαση Προέδρου της επιχείρησης.

03Ιουλ2019

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους»

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικούς φορείς την παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών (κοινωνικές και λοιπές διοικητικές υπηρεσίες) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους», όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 92/2019 (ΑΔΑ: 6Ε05ΟΚ6Ξ-9Ι7) απόφαση Προέδρου της επιχείρησης, όπως αυτή τροποποιείται και συμπληρώνεται από την υπ’ αριθμόν 144/2019 (ΑΔΑ: 7ΝΣΙΟΚ6Ξ-ΔΜ4) απόφαση Προέδρου.

01Ιουλ2019

Προμήθεια έντυπου υλικού

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2019 που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.

01Ιουλ2019

Τοποθέτηση και συντήρηση δώδεκα (12) χημικών τουαλετών στους χώρους των εκδηλώσεων στα πλαίσια του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2019

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής χημικών τουαλετών, την τοποθέτηση και συντήρηση δώδεκα (12) χημικών τουαλετών στους χώρους των εκδηλώσεων στα πλαίσια του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2019 που συνδιοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.

07Ιουν2019

Προμήθεια γραφικής ύλης στα προγράμματα που υλοποιεί η ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα προμήθεια γραφικής ύλης στα προγράμματα που υλοποιεί η επιχείρηση,  όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 126/2019 ΑΔΑ: 62ΛΒΟΚ6Ξ-Γ41 απόφαση Προέδρου της επιχείρησης.


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ