06Φεβ2018

Προμήθεια μελανιών - τόνερ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας μελανιών και τόνερ, την προμήθεια μελανιών – τόνερ γνήσιων και ανακατασκευασμένων όπως αυτά αναφέρονται στην εγκεκριμένη από το Δ.Σ της επιχείρησης Μελέτη 2/2018 με σχετικό ΑΔΑ: ΩΦ5ΒΟΚ6Ξ-ΥΔΧ.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχή υπηρεσιών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμό 14/2018 ΑΔΑ: ΩΦ5ΒΟΚ6Ξ-ΥΔΧ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α72/2018 ΠΑΥ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών μέχρι την 12/02/2018.

Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία:

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (Έγκριση.doc)Έγκριση.doc169 kB
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (Μελέτη.docx)Μελέτη.docx48 kB
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (Πρόσκληση.docx)Πρόσκληση.docx19 kB
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf295 kB

EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ