24Ιουλ2020

Προμήθεια Καρεκλών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, τηνπρομήθεια πλαστικών καρεκλών με μπράτσα στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 94/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΚΛΕΟΚ6Ξ-2ΜΙ).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ΑΑΥ Α137/2020 (ΑΔΑ: 66Ο0ΟΚ6Ξ-ΒΙ8, ΑΔΑΜ: 20REQ007076524)

Διευκρινίζεται ότι το χρώμα των καρεκλών είναι σκούρο πράσινο (κωδικός χρώματος σε word office «R:0 G:102 B:0 »)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την  Παρασκευή 31/07/2020 και ώρα 14.00

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΚΕΗ,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΜΟΝΗ

 

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ