08Νοε2019

Παραχώρηση χρήσεως χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανικών & λοιπών μέσων ψυχαγωγίας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) διακηρύσσει Δημόσια, φανερή και προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση χρήσεως δημοτικού χώρου επί της Πλατείας Ελευθερίας, του δήμου Ηρακλείου Κρήτης, που προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανικών και λοιπών μέσων ψυχαγωγίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981, στο Ηράκλειο Κρήτης, την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών της ΔΗΚΕΗ, που έχει  συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στον 1ο όροφο, στην οδό Διονυσίου 13Α, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης, και στο κτήριο του Παλαιού Δημαρχείου.

Η δημοπρασία διαιρείται σε έντεκα τμήματα με αντίστοιχα θεματικά αντικείμενα. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα ή σε περισσότερα τμήματα της επιλογής του, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κατά την διάρκειά της πλειοδότης ή η δημοπρασία ή τμήματα αυτής αποβούν άγονα για άλλο λόγο, θα διεξαχθεί οίκοθεν επαναληπτική δημοπρασία την 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ή αποστέλλοντας στην ΔΗΚΕΗ (υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών) μια απλή αίτηση συμμετοχής, στην οποίαν θα δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και το αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρονται. Μαζί με την αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν έναν σφραγισμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη, τα οποία υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι και την Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Περισσότερα στα συνημμένα που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ