20Νοε2018

Επαναληπτική δημόσια, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία μέσων ψυχαγωγίας

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. διακηρύττει επαναληπτική φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η οποία θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 στις 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου, που βρίσκεται στο κτήριο του Παλαιού Δημαρχείου Νέας Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο Κρήτης όπου στεγάζεται η Επιχείρηση, (οδός Διονυσίου αρ. 13Α, Νέα Αλικαρνασσός), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Η.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μια απλή αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και το αντικείμενο – τμήμα για το οποίο ενδιαφέρονται. Μαζί με την αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν έναν σφραγισμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται στην ΔΗΚΕΗ αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι και την Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:30. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι λοιποί όροι της δημοπρασίας προβλέπονται λεπτομερώς στο σώμα της σχετικής διακήρυξης της δημοπρασίας, που έχει δημοσιευτεί στο https://www.dikeh.gr/ και έχει τοιχοκολληθεί στα γραφεία της ΔΗΚΕΗ.

Διευκρινίζεται ότι ως προς το δικαιολογητικό συμμετοχής υπ’ αριθμόν 9 του άρθρου 5 της διακήρυξης, εκτός από την βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητάς του, ο συμμετέχων υποβάλλει επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, ότι το προσωπικό που θα απασχολήσει ως εργοδότης στο Χριστουγεννιάτικο Κάστρο 2018 (είτε αυτό απασχολείται ήδη είτε θα προσληφθεί επί τούτου από τον εργοδότη) θα είναι ασφαλισμένο καθόλη την διάρκεια της εργασίας του στο Χριστουγεννιάτικο Κάστρο. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας των εργαζομένων δεν θα υποβάλλεται. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 7 της ΔΗΚΕΗ και στο τηλέφωνο 2813409851, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ