02Νοε2018

Μίσθωση εξέδρας - κεντρικής σκηνής 

Δημόσια, φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση μεταλλικής εξέδρας αλουμινίου, η οποία θα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ως κεντρική σκηνή για να καλύψει τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου 2018-2019» για το χρονικό διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2018 έως και την 6η Ιανουαρίου 2019 στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης.

Το ανώτατο μίσθωμα που θα καταβάλλει η ΔΗΚΕΗ δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των €9.500,00 για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και ΦΠΑ 24%.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981, στο Ηράκλειο Κρήτης, την 23/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών της ΔΗΚΕΗ που έχει  συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιχείρησης, στην οδό Διονυσίου 13 Α, στη Νέα Αλικαρνασσό και στο κτήριο του Παλαιού Δημαρχείου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας ή αποστέλλοντας στην ΔΗΚΕΗ (υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών) αίτηση συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΚΕΗ, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

 

Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ