15Μάι2018

Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας γραφικής ύλης , ειδών γραφείου κλπ, την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού όπως αυτά αναφέρονται στην εγκεκριμένη από το Δ.Σ της επιχείρησης Μελέτη 16/2018 με σχετικό  ΑΔΑ: Ψ6Ω0ΟΚ6Ξ-8ΑΡ

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχή υπηρεσιών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμό 144/2018 ΑΔΑ: Ψ6Ω0ΟΚ6Ξ-8ΑΡ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α11/2018 , Α12/2018 ΑΥΥ και Α115/2018 ΠΑΥ.Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχή υπηρεσιών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμό 144/2018 ΑΔΑ: Ψ6Ω0ΟΚ6Ξ-8ΑΡ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α11/2018 , Α12/2018 ΑΥΥ και Α115/2018 ΠΑΥ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών μέχρι την 24/05/2018 και ώρα 14.00

Ακολουθούν τα συννημένα αρχεία:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ