19Δεκ2020

Προμήθεια γραφικής ύλης στη Διοίκηση και στα προγράμματα που υλοποιεί η ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθειας γραφικής ύλης στη Διοίκηση και στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 138/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 67ΠΜΟΚ6Ξ-3ΥΘ).

05Νοε2020

Προμήθεια ξυλείας για το στολισμό του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ξυλείας για το στολισμό του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου στην Πλατεία Ελευθερίας στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2020-2021. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 127/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 94ΟΜΟΚ6Ξ-ΧΟ0).

05Νοε2020

Προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2020-2021

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια  έντυπου υλικού στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2020-2021. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 127/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 94ΟΜΟΚ6Ξ-ΧΟ0).

05Νοε2020

Προμήθεια γραφικής ύλης στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2020-2021

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια γραφικής ύλης στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2020-2021. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 127/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 94ΟΜΟΚ6Ξ-ΧΟ0).

02Νοε2020

Επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων για τις ανάγκες των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους» καθώς και των προγραμμάτων ΚΔΑΠ και ΚΗΦΗ που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 113/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ΑΔΑ: ΩΡΕ0ΟΚ6Ξ-ΞΦΟ.

15Οκτ2020

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων για τις ανάγκες των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους» καθώς και των προγραμμάτων ΚΔΑΠ και ΚΗΦΗ που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 113/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ΑΔΑ: ΩΡΕ0ΟΚ6Ξ-ΞΦΟ.

13Αυγ2020

Προμήθεια μουσικών οργάνων – περιφερειακών και εξαρτημάτων στη ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια μουσικών οργάνων – περιφερειακών και εξαρτημάτων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος &  Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 100/2020 ΑΔΑ: 6ΠΥΘΟΚ6Ξ-ΘΙΖ        απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

11Αυγ2020

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών για τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 99/2020 ΑΔΑ: ΩΧ43ΟΚ6Ξ-2ΞΨ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

27Ιουλ2020

Προμήθεια ανταλλακτικών ποδηλάτων για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ανταλλακτικών ποδηλάτων για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 91/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΜΧΨΟΚ6Ξ-46Γ).

24Ιουλ2020

Προμήθεια Καρεκλών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, τηνπρομήθεια πλαστικών καρεκλών με μπράτσα στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 94/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΚΛΕΟΚ6Ξ-2ΜΙ).


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ